TERMENI ȘI CONDIȚII

SECȚIUNEA I. PARTEA INTRODUCTIVĂ 

1. Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de platforma WellCode și față serviciile pe care le oferim. Acest acord stabilește termenii și condițiile în care dumneavoastră veți putea avea acces la platformă și la serviciile noastre.

2. Pentru a avea acces la platforma WellCode și/sau la serviciile aferente este necesar să citiți și să acceptați prezentul acord. În cazul neacceptării prezentului acord nu veți avea acces la platforma WellCode și la serviciile pe care le oferim.

3. Prezentul acord se încheie între dumneavoastră denumit/ă în continuare "Beneficiar" sau, după caz, „Reprezentant” și societatea Wellcode PB S.R.L., cu sediul în Strada Fluierașului nr. 6, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400073, România, C.U.I. 38197920, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/5558/2017, e-mail petru@wellcode.com, reprezentată legal prin dl. Trîmbițaș Tiberiu Petru, în calitate de administrator, denumită în continuare "Prestator".

4. Termenii utilizați în prezentul acord sunt definiți conform celor ce urmează:

        BENEFICIAR – persoana fizică ce utilizează platforma WellCode și/sau pentru care se prestează unul din serviciile oferite de către Prestator;

        PRESTATOR – persoana juridică (Wellcode PB S.R.L., cu sediul în Strada Fluierașului nr. 6, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, 400073, România, C.U.I. 38197920, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/5558/2017, e-mail petru@wellcode.com) ce permite accesul la platforma WellCode și care prestează serviciile prevăzute la SECȚIUNEA III din prezentul acord;

        REPREZENTANT (în cazul persoanelor fizice) –  părinții sau, în lipsa acestora, tutorele sau persoana care reprezintă Beneficiarul lipsit de capacitate de exercițiu (Minorul sub 14 ani) sau care asistă Beneficiarul cu capacitate de exercițiu restrânsă (Minorul ce a împlinit vârsta de 14 ani) la încheierea actelor juridice;

        REPREZENTANT (în cazul persoanelor juridice) - persoana/persoanele care în virtutea funcției pe care o dețin în cadrul persoanei juridice (ex. administrator, director) sau în baza unui contract de mandat încheiat cu persoana juridică poate să o reprezinte în raporturile cu Prestatorul;

        PERSOANĂ CU CAPACITATE DE EXERCIȚIU RESTRÂNSĂ – persoana fizică minoră ce a împlinit vârsta de 14 ani;

        PERSOANĂ FĂRĂ CAPACITATE DE EXERCIȚIU – persoana fizică minoră ce nu a împlinit vârsta de 14 ani;

        CAZ FORTUIT - un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

        FORȚA MAJORĂ - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil; 

        MODUL DE LECȚIE – parte a conținutului disponibil pe platforma WellCode (definiții, teorie, probleme, teste, etc.) la care Beneficiarul are acces în funcție de programul de mentorat ales;

        PLATĂ RECURENTĂ – reprezintă situația în care debitarea cardului se realizează repetat, la perioade fixe de timp (ex. lunar), în vederea prelungirii abonamentului achiziționat;

        PLATĂ UNICĂ – reprezintă situația în care debitarea cardului are loc o singură dată pentru toată perioada desfășurării programului de mentorat ales;

        MENTORI – personalul Prestatorului care realizează serviciul de suport și consultanță;

        DOCUSIGN – aplicație on-line ce oferă o modalitate rapidă și fiabilă de a semna electronic documente și acorduri (mai multe informații disponibile pe https://www.docusign.com/);

        UNLISTED VIDEOS – videoclipuri încărcate pe platforma YouTube ce pot fi vizionate doar de către persoanele ce au primit link-ul de accesare, ele neputând fi vizionate de către publicul larg;

SECȚIUNEA II. CREAREA CONTULUI

1. Pe platforma WellCode Beneficiarul va avea acces, în funcție de programul de mentorat ales, la conținut (definiții, teorie, probleme, teste, etc.) organizat sub forma unor lecții împărțite pe module.  

2. Pentru a putea accesa și utiliza platforma WellCode Beneficiarul trebuie să își creeze un cont pe site-ul platformei (https://wellcode.ro/).

        2.1. Dacă Beneficiarul este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă atunci contul va fi creat în prezența reprezentantului care va accepta, alături de Beneficiar, prezentul acord împreună cu toate obligațiile ce decurg din acesta și va răspunde pentru modul în care prevederile prezentului acord sunt respectate de către Beneficiar.

        2.2. Dacă Beneficiarul este o persoană fără capacitate de exercițiu atunci contul va fi creat de către reprezentantul său care va accepta prezentul acord împreună cu toate obligațiile ce decurg din acesta și va răspunde pentru modul în care prevederile prezentului acord sunt respectate de către Beneficiar.

        2.3. Persoanele juridice vor putea crea conturi prin reprezentantul acestora. Dacă Beneficiarul este unul dintre angajații sau colaboratorii persoanei juridice atunci persoana juridică va răspunde pentru modul în care prevederile prezentului acord sunt respectate de către cei din urmă.  

3. Atunci când își creează contul Beneficiarul își va selecta un nume de utilizator și o parolă de acces la cont. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze numele său real ca parolă de acces la cont și să nu împartă contul sau informațiile de acces la cont cu alte persoane, excepția fiind cazurile în care contul Beneficiarului este creat de către reprezentant sau în prezența acestuia.

4. Crearea contului va permite accesul Beneficiarului la conținutul gratuit al platformei. Astfel, Beneficiarul va putea accesa oricând platforma WellCode, în scopul parcurgerii lecțiilor, problemelor, testelor specifice conținutului gratuit, cu excepția perioadelor de mentenanță tehnică care vor fi anunțate în mod prealabil și a eventualelor situații de forță majoră sau caz fortuit, precum și alte situații ce nu depind de voința Prestatorului. Acest conținut este menit să familiarizeze Beneficiarul cu platforma, fiind o introducere în conținutul la care acesta va avea acces în urma alegerii unuia dintre programele de mentorat pe care le oferă Prestatorul.

5. Accesul la conținutul disponibil cu plată va fi posibil doar în urma accesării serviciilor menționate în Secțiunea III.

6. Accesul la platforma WellCode va putea fi suspendat, limitat sau revocat ca urmare a nerespectării codului de conduită de la secțiunea V sau a celorlalte obligații ce rezultă din acordurile încheiate cu Prestatorul și din termenii și condițiile de față.

SECȚIUNEA III. SERVICIILE PRESTATE

1. Prestatorul oferă servicii de mentorat care, în funcție de programul de mentorat ales,  au ca scop:

 • ajutarea Beneficiarului să își însușească, într-un termen relativ scurt, cunoștințe temeinice în domeniul programării și să își dezvolte o modalitate de gândire care să îi permită să își creeze propriile aplicații și să facă față oricărei probleme cu care s-ar putea confrunta în acest domeniu;
 • ajutarea Beneficiarului elev în procesul de învățare de programare astfel încât acesta să obțină rezultate bune atât la școală cât și în cadrul concursurilor și olimpiadelor de informatică;
 • pregătirea Beneficiarului pentru interviurile din domeniul IT;
 • motivarea și punerea Beneficiarului în modul de gândire potrivit pentru a-și atinge scopurile indicate anterior;

2. Serviciile oferite de către Prestator se împart în următoarele programe de mentorat:

        A) Programul de mentorat personalizat;

        B) Programul de mentorat pentru elevi;

        C) Programul de mentorat pentru începători;

        D) Serviciile WellCode Mastermind;

3. Programul de mentorat personalizat

3.1. Serviciile prestate în cadrul acestui program sunt stabilite de către Prestator în funcție de informațiile furnizate de către Beneficiar sau, după caz, de către reprezentant prin completarea formularului de pe site-ul platformei WellCode și în cadrul discuțiilor premergătoare (ședințele de consultanță) pe care le-a purtat cu personalul Prestatorului.

3.2. Prestatorul și Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul vor încheia, prin intermediul aplicației DocuSign, un acord prin care vor stabili serviciile ce urmează să fie prestate, prețul acestor servicii și durata prestării.

3.3. Acordul încheiat prin intermediul aplicației DocuSign și prevederile expuse în cadrul termeniilor și condițiilor vor forma contractul dintre părți. Contractul va fi considerat încheiat la data semnării acordului încheiat prin intermediul aplicației DocuSign.

4. Programul de mentorat pentru elevi

4.1. Acest program este destinat elevilor ce doresc să învețe programare sau să își perfecționeze cunoștințele de programare și să obțină rezultate bune în cadrul concursurilor și olimpiadelor de informatică.

4.2. Contul Beneficiarului va avea acces la modulele de lecții menite să dezvolte și să perfecționeze cunoștințele de programare ale Beneficiarului elev, astfel încât acesta să obțină rezultatele dorite la școală sau în cadrul concursurilor și olimpiadelor de informatică. De asemenea, Beneficiarul va avea acces la serviciul de suport și consultanță pe care Prestatorul îl oferă prin intermediul personalului său.

4.3. Pentru a avea acces, Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul acestuia va cumpăra un abonament urmând pașii ce se regăsesc pe link-ul https://olimpiada.wellcode.ro/mentorat-elevi1648463998417. Prețul abonamentului se va percepe lunar și constă într-o sumă fixă a cărei cuantum este prevăzut pe pagina web ce poate fi accesată prin intermediul link-ului indicat anterior.

4.4. Plata prețului se va realiza automat (plată recurentă), din contul bancar indicat de către Beneficiar sau, după caz, de reprezentantul acestuia, până în momentul încetării abonamentului.

4.5. Contractul dintre părți se va considera încheiat la data la care s-a efectuat prima plată conform celor indicate la punctul 4.4.

4.6. Încetarea abonamentului se va face prin notificarea Prestatorului pe e-mail sau prin intermediul aplicației Circle. Încetarea va opera începând cu luna următoare celei care este în curs, prețul achitat pentru luna în curs fiind nerambursabil.

4.7. După încetarea abonamentului contul Beneficiarul nu va mai avea acces la conținutul indicat la punctul 4.2. însă va avea acces la conținutul gratuit. De asemenea, Beneficiarul nu va mai avea acces la comunitatea WellCode și la serviciul de suport și consultanță.

4.8. Abonamentul poate fi reluat, cu excepția cazurilor în care Beneficiarului i-a fost restricționat accesul, urmând pașii indicați pe link-ul de la punctul 4.3.

5. Programul de mentorat pentru începători 

5.1. În cadrul acestui program contul Beneficiarului va avea acces la modulele de lecții menite să îl învețe sau să îi dezvolte cunoștințele de programare. De asemenea, Beneficiarul va avea acces la servicii de suport și consultanță.

5.2. Durata programului este de 3 luni.

5.3. Pentru a avea acces, Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul acestuia va plăti prețul programului urmând pașii ce se regăsesc pe următorul link https://webinar.wellcode.ro/order-form1650701356547 .

5.4. Prețul programului este cel prevăzut pe link-ul indicat la punctul 5.3. iar plata acestuia se va realiza prin virament bancar (plata unică).

5.5. Contractul va fi considerat încheiat la momentul în care se realizează plata unică conform celor indicate la punctul 5.4.

5.6. După expirarea duratei de 3 luni contul Beneficiarului nu va mai avea acces la modulele de lecții indicate la punctul 5.1. însă va avea acces la conținutul gratuit dacă nu se află într-unul din cazurile în care i-a fost restricționat accesul.

5.7. Pentru a se relua accesul, Beneficiarul va trebui să procedeze din nou conform celor indicate la punctul 5.3.

6.  WellCode  Mastermind

6.1. WellCode Mastermind presupune două pachete de servicii tip abonament (BASIC și PRO) și pachetul de servicii de mentorat ELITE.

6.2. Pachetele de servicii tip abonament BASIC și PRO pot fi accesate de pe următorul link: https://mastermind.wellcode.ro/.

        6.2.1. Prețul abonamentului se va percepe lunar și constă într-o sumă fixă a cărei cuantum este prevăzut pe pagina web ce poate fi accesată prin intermediul link-ului indicat anterior.

        6.2.2. Plata prețului se va realiza automat (plată recurentă), din contul bancar indicat de către Beneficiar sau, după caz, de reprezentantul acestuia, până în momentul încetării abonamentului. Contractul dintre părți se va considera încheiat la data la care s-a efectuat prima plată.

        6.2.3. Încetarea abonamentului se va face prin notificarea Prestatorului pe e-mail sau prin intermediul aplicației Circle. Încetarea va opera începând cu luna următoare celei care este în curs, prețul achitat pentru luna în curs fiind nerambursabil.

        6.2.4.  După încetarea abonamentului contul Beneficiarul nu va mai avea acces la serviciile corespunzătoare pachetului ales.

        6.2.5. Abonamentul poate fi reluat, cu excepția cazurilor în care Beneficiarului i-a fost restricționat accesul, urmând pașii indicați pe link-ul de la punctul 6.2. 

6.3. Pachetul de servicii de mentorat ELITE poate fi accesat în urma programării la o ședință de consultanță cu personalul WellCode. Prevederile de la punctul 3 se aplică în mod corespunzător.

7. Serviciul de suport și consultanță

7.1. Serviciul de suport și consultanță diferă în funcție de scopul pe care Beneficiarul îl urmărește și programul de mentorat ales. De exemplu, dacă Beneficiarul a ales programul de mentorat pentru începători atunci serviciul de suport și consultanță se va concentra atât pe ajutarea Beneficiarului să parcurgă și să înțeleagă modulele de lecții specifice acestui program cât și pe motivarea și punerea Beneficiarului în modul de gândire potrivit pentru a realiza cele menționate anterior. Dacă Beneficiarul, sau, după caz reprezentantul, în cadrul programului de mentorat personalizat, a stabilit cu Prestatorul că dorește să se pregătească pentru interviuri în domeniul IT atunci serviciul de suport și consultanță se va concentra și pe această latură.   

7.2. Serviciul de suport și consultanță se va realiza prin intermediul aplicațiilor de comunicare existente pe platforma WellCode sau/și prin intermediul uneia sau a mai multora dintre aplicațiile de comunicare la distanță Circle, Whatsapp, Skype, Zoom.

7.3. Tot în cadrul serviciului de suport și consultanță Beneficiarul va putea să participe, împreună cu ceilalți membri ai programului de mentorat, la conferințele ce se vor organiza prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță (Circle, Whatsapp, Skype, Zoom). Data și ora în care vor avea loc aceste conferințe vor fi publicate pe aplicația Circle.

7.4. Serviciul de suport și consultanță nu presupune faptul că mentorii WellCode vor oferi, în mod direct, răspunsul la una din problemele pe care o întâmpină Beneficiarul în parcurgerea conținutului platformei. Scopul serviciului nostru este de a-i învăța pe clienții noștrii cum să gândească în domeniul programării astfel încât, în viitor, să poată să facă față oricărei chestiuni cu care s-ar putea confrunta în acest domeniu. Domeniul programării este în plină evoluție, întotdeauna vor apărea probleme noi, unele pentru care nu vor exista informații, precum cele ce există pe platforma Prestatorului, care să servească la soluționarea lor. Așadar, în măsura în care Prestatorul ar oferi în mod direct soluția/soluțiile la problemele ce se regăsesc pe platformă, programul de mentorat ales de către Beneficiar ar deveni inutil întrucât acesta nu ar rămâne decât cu niște noțiuni pe care nu le-a înțeles și pe care nu știe cum și când trebuie să le aplice.

7.5. Succesul serviciului de suport depinde de participarea activă a Beneficiarului (ex. adresare de întrebări mentorului, participarea la conferințele realizate de către mentor, respectarea sfaturilor mentorului, respectarea programului stabilit de mentor, ascultarea explicațiilor oferite de mentor sau încercarea găsirii răspunsului la întrebarea ajutătoare pusă de mentor astfel încât să îl îndrume pe Beneficiar spre soluția la problema pe care o întâmpină, etc.).

7.6. Obligația asumată de către Prestator este una de mijloace în sensul că acesta din urmă va face tot posibilul ca Beneficiarul să parcurgă conținutul platformei WellCode și să atingă scopul pe care și l-a propus prin apelarea la serviciile WellCode, însă acest scop nu poate fi atins fără concursul Beneficiarului.

SECȚIUNEA IV. COMUNITATEA WELLCODE

1. Comunitatea WellCode este formată din personalul WellCode și din toți utilizatorii platformei.

2. Interacțiunile dintre membrii comunității WellCode se desfășoară atât pe platforma WellCode (prin intermediul aplicațiilor integrate în platforma WellCode) cât și prin intermediul aplicațiilor existente (Circle, Whatsapp, Skype, Zoom sau alte aplicații acceptate).

4. Beneficiarul va putea accesa, în funcție de programul de mentorat ales, grupurile private ale comunității WellCode de pe aplicația Circle și va putea interacționa cu ceilalți Beneficiari sau mentorii WellCode prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță Circle, Whatsapp, Skype sau Zoom.

5. Accesul Beneficiarului la aceste grupuri va putea fi suspendat, limitat sau revocat ca urmare a nerespectării codului de conduită de la secțiunea V sau a celorlalte obligații ce rezultă din acordurile încheiate cu Prestatorul.

6. Beneficiarul/reprezentantul declară că este de acord cu faptul că interacțiunile cu mentorii WellCode pot avea loc și în grup, împreună cu ceilalți membri ai platformei, prin intermediul aplicațiilor de comunicare la distanță ale platformei WellCode, Circle, Whatsapp, Zoom sau alte platforme acceptate de către părți. Beneficiarul sau/și reprezentantul iau cunoștință și sunt de acord cu faptul că aceste interacțiuni sunt înregistrate astfel încât membrii care nu au putut să participe la momentul când acestea au avut loc să ia cunoștință ulterior de cele discutate sau pentru ca aceștia să poată reveni asupra discuțiilor ce au avut loc cu mentorii atunci când este nevoie. Beneficiarul și/sau reprezentantul iau cunoștință de faptul că aceste înregistrări, care pot conține una sau mai multe date cu caracter personal, sunt stocate de către Prestator pe Youtube, ca și unlisted videos,  în scopul menționat anterior și sunt de acord cu acest fapt. Link-urile la aceste înregistrări vor putea fi accesate de către Beneficiarii cărora li se prestează serviciul de suport și consultanță pe platforma WellCode, acestea făcând parte din conținutul disponibil cu plată.

7. Beneficiarul și/sau reprezentantul iau la cunoștință și sunt de acord cu faptul că ceilalți membri ai comunității WellCode, precum și mentorii WellCode, vor putea lua cunoștință de informațiile legate de contul Beneficiarului precum și de alte date pe care acesta le va expune în cadrul interacțiunilor ce se vor realiza prin intermediul aplicațiilor de comunicare existente pe platformă, Circle, Whatsapp, Skype, Zoom sau alte aplicații acceptate de către părți. Prestatorul nu va răspunde pentru eventualele prejudicii pe care Beneficiarul și sau reprezentantul le suferă ca urmare a expunerii de către aceștia din urmă a unor date cu caracter personal în timpul interacțiunilor ce au loc prin intermediul aplicațiilor de comunicare.

8. Accesul la grupurile create pe aplicațiile indicate la prezenta secțiune va putea fi suspendat, limitat sau revocat ca urmare a nerespectării codului de conduită de la secțiunea V sau a celorlalte obligații ce rezultă din acordurile încheiate cu Prestatorul.

SECȚIUNEA V. CODUL DE CONDUITĂ

1. Utilizarea platformei WellCode și interacțiunile ce au loc între Beneficiar sau, după caz, reprezentant și mentorii WellCode sau ceilalți membri ai comunității WellCode sunt guvernate de prezentul cod de conduită.

2. Beneficiarul și reprezentantul se obligă ca pe parcursul desfășurării serviciilor de mentorat să:

 1. nu copieze, traducă, reproducă, modifice, descarce, transfere, transmită către alte persoane, să nu creeze opere derivate sau să nu realizeze orice alte operațiuni neautorizate de către Prestator asupra codului sursă al platformei WellCode sau al conținutului ce se regăsește pe această platformă;

 1. nu aibă un comportament ce perturbă sau diminuează procesul de învățare al celorlalți membri ai comunității WellCode;

 1. nu aibă un comportament neadecvat (limbaj impropriu, manifestări indecente, insulte, comportament contrar bunelor moravuri, etc.) față de mentorii WellCode și față de ceilalți membri ai comunității WellCode;

 1. respecte obligația de confidențialitate ce îi revine în legătură cu datele cu caracter personal de care au luat cunoștință și în legătură cu informațiile obținute de la ceilalți membri ai comunității WellCode sau în legătură cu conținutul platformei WellCode;

 1. să respecte și să procedeze conform sfaturilor primite în cadrul serviciului de suport și consultanță și conform informațiilor din cadrul materialelor educaționale de pe platformă;

 1. să nu realizeze activități (de orice fel) ce pot afecta: buna funcționare a platformei WellCode și a serverelor platformei, accesul la această platformă de către alți Beneficiari;

 1. să nu  încerce să obțină accesul neautorizat la serverele platformei, la alte conturi, sisteme de calculatoare, rețele conectate la orice server al platformei;

 1. să nu împartă datele contului, conținutul la care are acces pe platformă și pe grupurile comunității WellCode sau informațiile primite în cadrul programelor de mentorat cu alte persoane;

 1. să nu răspândească informații false despre Prestator, platforma WellCode și serviciile aferente, mentorii WellCode, membrii comunității WellCode;

 1. să nu răspândească mesaje sau informații ce au caracter politic;

 1. să nu răspândească mesaje sau informații ce conțin oferte comerciale sau care fac publicitate altor societăți/servicii;

SECȚIUNEA VI.  DREPTURI ALE BENEFICIARULUI CONSUMATOR

1. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul ce are calitatea de consumator beneficiază  de o perioadă de 15 zile în care acesta  poate denunța contractul încheiat calculată:

        a) de la data încheierii acordului prin intermediul aplicației DocuSign în cazul programului de mentorat personalizat;

        b) de la data încheierii contractului dintre părți în cazul programului de mentorat pentru elevi și a programului de mentorat pentru începători, astfel cum aceasta a fost indicată la punctul 4.5 și 5.5 de la secțiunea III;

2. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la punctul 1 Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul va trebui să îl notifice pe Prestator anterior expirării termenului de 15 zile într-una din următoarele modalități:

        a) Face o declarație neechivocă în care își exprimă decizia de retragere din contract și care o comunică în scris Prestatorului;

        b) Folosirea următorului formular care va fi comunicat în scris Prestatorului:

-Către, [aici se introduce numele, adresa poștală și, dacă este cazul, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de email ale prestatorului]:

-Vă informez/Vă informăm prin prezenta cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse/ prestarea următoarelor servicii

-Comandate la data /primite la data

-Numele consumatorului (consumatorilor)

-Adresa consumatorului (consumatorilor)

-Semnătura consumatorului (consumatorilor) (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie

–Data

3. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul declară că dorește și solicită în mod prealabil ca accesul la conținutul disponibil cu plată și serviciile aferente să înceapă în perioada de 15 zile în care acesta poate denunța contractul.

4. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul va plăti Prestatorului o sumă proporțională cu ceea ce s-a prestat până la momentul în care Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul a denunțat contractul.

SECȚIUNEA VII. OBLIGAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DREPTURI DE AUTOR

1. Beneficiarul și/sau, după caz, reprezentantul ia cunoștință de faptul că tot conținutul de pe platforma WellCode intră sub protecția Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

2. Orice reproducere sau distribuire de către Beneficiar/reprezentant a conținutului aflat pe platforma WellCode, fără acordul prealabil al Prestatorului, poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală a acestuia astfel cum prevede Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

3. Beneficiarul și/sau, după caz, reprezentantul se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale mentorilor și ale celorlalți membri ai comunității WellCode.

SECȚIUNEA VIII. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

1. Prestatorul nu răspunde pentru prejudiciile pe care Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul le suferă ca urmare a uneia sau a mai multora dintre următoarele fapte:

        a) lipsa de performanță sau performanța redusă a mijloacelor tehnice utilizate de către Beneficiar (calculator, webcam, microfon, etc.);

        b) imposibilitatea de a accesa sau îngreunarea accesului la platforma WellCode și serviciile aferente din cauza unor defecțiuni/probleme ale mijloacelor sale tehnice sau a unor defecțiuni/probleme legate de conexiunea acestuia la internet;

        c)  imposibilitatea de a accesa sau îngreunarea accesului la platforma WellCode și serviciile aferente din cauza unor probleme ce țin de soft-ul utilizat de către Beneficiar sau din cauza unor viruși;

        d) întârzierile în operarea sau transmisiunea datelor provocate ca urmare a incidenței situațiilor prevăzute la literele a, b și c;

        e) conduita defăimătoare, ofensivă sau ilegală a altor Beneficiari sau terțe persoane;

        f) conduita iresponsabilă a Beneficiarului în legătură cu datele sale cu caracter personal sau cu datele contului său;

        g) orice alte fapte străine de voința și puterea de control a Prestatorului;

SECȚIUNEA IX. COMUNICAREA NOTIFICĂRILOR

1. Notificările între părți se vor realiza în scris și vor fi comunicate prin poștă sau prin intermediul serviciilor de curierat  la adresa de domiciliu/sediu sau prin e-mail.

2. În cazurile prevăzute la secțiunea III, notificarea se realizează conform subpunctelor din acea secțiune.

3. Sediul și adresa de e-mail ale Prestatorului sunt cele indicate la secțiunea I, punctul 3 din prezentul acord iar domiciliul/sediul/adresa de e-mail ale Beneficiarului sau, după caz, ale reprezentantului sunt cele indicate în acordul încheiat prin intermediul aplicației DocuSign sau, după caz, cele indicate  în formularele completate pe link-urile indicate la secțiunea III, punctele 4.3 și 5.3 din prezentul acord.    

4. Beneficiarul și/sau reprezentantul este obligat să comunice Prestatorului orice schimbare a domiciliului/sediului său, adresei de e-mail sau a altor date utilizate pentru a comunica cu Prestatorul, printr-o notificare scrisă. În cazul în care nu își îndeplinește această obligație, actele se vor considera comunicate la adresa de domiciliu/sediu/e-mail/ etc., pe care Beneficiarul a comunicat-o inițial.

5. Notificările, indiferent de modalitatea de comunicare, trebuie să conțină suficiente date ce permit identificarea Beneficiarului și/sau reprezentantului.

SECȚIUNEA X. DISPOZIȚII FINALE

1. Beneficiarul și/sau, după caz, reprezentantul acceptă că orice litigiu ce ar putea să survină între părți este guvernat și interpretat în concordanță cu legile României, iar Beneficiarul și/sau, după caz, reprezentantul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor competente din România. Platforma WellCode poate fi accesată de oriunde în România și de peste hotare. Prestatorul nu oferă nicio asigurare că conținutul acestui Site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României.

2. Pentru detalii cu privire la Protecția datelor personale a se citi Politica de Securitate disponibilă pe următorul link https://learn.wellcode.ro/about/privacy-policy .